X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آموزش حسابداری شعب - حسابداری
 
 
تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
آموزش حسابداری شعب
نوشته شده در سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387
ساعت : 09:31 ق.ظ
نویسنده : وحید

آموزش حسابداری شعب

شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.

 

انواع شعب : 

 

1.       مستقل  (Decentralized System)

2.       غیر مستقل  (Centralized System)

3.       شعب خارجی

 

همانطور که می دانید شعب کالاهای دریافتی از مراکز را بفروش می رسانند.

 

برای ارسال کالا به شعب سه روش در نظر گرفته می شود:

 

1.       قیمت تمام شده

2.       قیمت تمام شده + درصدی از بهای تمام شده

3.      قیمت فروش

 

_ روش قیمت تمام شده

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد. (کالا فاسد شدنی باشد بعنوان مثال صنایع غذایی)

 

در روش قیمت تمام شده، مانده حساب موجودی کالای شعبه به منزله خلاصه سود و زیان می باشد.

 

موجودی کالای شعبه

قیمت تمام شده
فروش

 

 

 

سود و زیان

 

 

 

اما حالا می خواهم ریتم و یا فرآیند بستن حسابها را به شما آموزش دهم.

 

 

1) موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب       خلاصه سود و زیان شعبه

2) خلاصه سود و زیان شعبه     بسته می شود با حساب           سود و زیان ویژه شعبه       

3) سود و زیان ویژه شعبه        بسته می شود با حساب        خلاصه سود و زیان مرکز

 

نکته : هزینه کالای ارسالی با خلاصه سود و زیان مرکز بسته می شود.

    

مساله . 

 

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

 

کالای ارسالی از مشهد      930000ریال

کالای برگشتی به مشهد     30000ریال

فروشهای نسیه                985000ریال

فروشهای نقدی 250000 ریال بوده که بابت این فروشها 120000 ریال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است

مطالبات سوخت شده         15000 ریال

برگشتی از فروشهای نقدی   20000ریال

موجودی کالای پایان دوره      310000ریال

 

مطلوبست :

ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

 

1) موجودی کالای شعبه                  930000

                                                کالای ارسالی به شعبه       930000

 

 

2) کالای ارسالی به شعبه               30000

                                                موجودی کالای شعبه          30000

 

 

3) کنترل بدهکاران                          985000

                                                موجودی کالای شعبه          985000

 

 

4) بانک                                       130000

     هزینه ها                                120000

                                                موجودی کالای شعبه          250000

 

 

5) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده)    15000

                                                کنترل بدهکاران                  15000

 

 

6) موجودی کالای شعبه                  20000

                                                بانک                               20000

 

 

7) موجودی کالای پایان دوره              310000

                                                موجودی کالای شعبه          310000

 

 

_ روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

این روش زمانی استفاده می شود که امکان پیش بینی قیمت فروش وجود ندارد. بهمین دلیل سود ناویژه بصورت تقریبی محاسبه شده و در حسابی به نام تعدیل کالای شعبه (ذخیره سود تحصیل نشده ) منظور می گردد.

 

شایان ذکر است که مانده حساب تعدیل کالای شعبه نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه می باشد و در پایان دوره مالی به حساب سود و زیان شعبه منتقل می گردد.

 

برای بستن حسابها در این روش ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری می کنیم، که مانده این حساب نشاندهنده سود یا زیان ظاهری شعبه می باشد. مانده بدهکار حساب موجودی کالای شعبه معرف زیان ظاهری و مانده بستانکار آن معرف سود ظاهری می باشد.

 

مراحل بستن حسابها در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب                       تعدیل کالای شعبه

تعدیل کالای شعبه               بسته می شود با حساب            خلاصه سود و زیان شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه      بسته می شود با حساب           خلاصه سود و زیان

 

در این روش ما با قیمت سیاهه یا فروش روبرو هستیم. پس برای متمایز کردن قیمت تمام شده از سود اضافه شده به آن از روش زیر استفاده می کنیم:

 

                                                سود ناویژه           20000 = 20%  × 100000

                                                سیاهه (فاکتور)    120000 = 20000 + 100000

 

حال اگر بخواهیم از قیمت سیاهه به قیمت تمام شده برسیم باید بصورت صورت زیر عمل کنیم:

                                               

100000  =  ] 120   ÷ 100  [ × 120000

پس بار دیگر یادآوری می کنم که در این روش مانده موجودی کالای شعبه معرف سود یا زیان ظاهری شعبه است که به حساب تعدیل بسته میشود.

 

به دلیل سود ناویژه در این روش ثبتی که هنگام کالای ارسالی زده می شود نیز با روش قیمت تمام شده تفاوت دارد تا سود مورد نظر شناسایی شود.

 

                        موجودی کالای شعبه     به قیمت سیاهه یا فروش

                                                            کالای ارسالی به شعبه                   به قیمت تمام شده

                                                            تعدیل کالای شعبه                                     سود ناویژه

 

 

مساله :

 

شرکت اطلس شعبه ای در آبادان دارد که کلیه اجناس را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 25 % جهت شعبه که فاقد دفاتر مالی است ارسال می دارد.

موجودی کالای اول دوره شعبه به قیمت سیاهه              840000  ریال

موجودی کالای آخر دوره شعبه  به قیمت تمام شده         240000 ریال

مطلوبست: ثبت عملیات فوق

 

 

1)   موجودی کالای شعبه                840000

                           کالای ارسالی به شعبه                   672000

                           تعدیل کالای شعبه                                     168000

 

شیوه محاسبه :

 

                                                672000 = ] 125  ÷   100[  ×  840000  

                                   

                                                168000  = ]  125  ÷  25 [  ×  840000

 

2)  موجودی کالای آخر دوره              240000

     تعدیل کالای شعبه                    60000

                                                موجودی کالای شعبه                                  300000

 

شیوه محاسبه :

 

60000  = 25%  ×  2400000

300000  =  60000  + 240000

 

_روش قیمت فروش

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مرکز بتواند نرخ فروش را تعیین کرده و آنرا تقریبا ثابت نگهدارد پس زمانی که کالا در بازار انحصاری باشد کاربرد دارد.

 

در این روش مانده حساب کالای ارسالی به شعبه  نشان دهنده فروش خالص شعبه می باشد.

در این روش سود و زیان تفکیکی نداریم بلکه سود و زیان کل داریم.

و تنها یک حساب سود و زیان وجود دارد که همان حساب سود و زیان مرکز می باشد.

 

برای ثبت موجودی کالای اول و پایان دوره در این روش بصورت زیر عمل می کنیم:

 

1.       به قیمت تمام شده ثبت شود  که با سود و زیان کل اصلاح می شود.

2.        به قیمت فروش ثبت می شود   که مانند ارسال و برگشت کالا ثبت می خورد.

 

موجودی اول دو.ره به قیمت فروش :

 

موجودی کالای شعبه

                                    کالای ارسالی به شعبه

 

در پایان دوره :

 

کالای ارسالی به شعبه

                                    موجودی کالای شعبه

 

بستن حسابها در روش قیمت فروش:

 

ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری کرده، که مانده آن نشان دهنده سود و زیان ظاهری شعبه بوده و با حساب کالای ارسالی به شعبه  بسته میشود.

 

موجودی کالای شعبه                  بسته می شود با حساب                کالای ارسالی به شعبه

کالای ارسالی به شعبه                 بسته می شود با حساب                    خلاصه سود و زیان مرکز


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(44 لایک)
نظرات (16)
چهارشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 10:32 ق.ظ
وای خیلی خوب بود من تو کتاب متوجه نمیشدم از اینجا خوندم فهمیدم
امتیاز: 0 0
شنبه 8 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 01:32 ق.ظ
باسلام توضیحات عالی بود اما نحوه حسابداری شعب غیر متمرکز هم توضیح بدید لطفا
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 08:57 ب.ظ
بد نبود
امتیاز: 0 1
یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 10:50 ق.ظ
: عالی بود ممنون
امتیاز: 1 3
جمعه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 08:12 ب.ظ
برگشتی از فروش های نقدی یعنی چی؟
امتیاز: 4 2
شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 10:39 ق.ظ
خوب بود اما من سوالم یکم پیچیده تر بود چیزای ابتداییشو بلد بودم.بازهم سپاسگذارم
امتیاز: 4 2
یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 06:16 ب.ظ
خیلی ممنونم عالی بود خیلی کمکم کرد بسیار سپاسگذارم
امتیاز: 1 3
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 11:10 ب.ظ
بر طبق کدام اصل حسابداری، ح تعدیل کالا با خلاصه سود و زیان بسته میشود؟؟؟؟؟
امتیاز: 2 8
چهارشنبه 30 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 02:37 ب.ظ

عالی بود ممنون
امتیاز: 0 3
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 07:01 ب.ظ
سلام ای کاش در مورد حسابداری کالای امانی هم مطلب می گذاشتید
امتیاز: 5 2
چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:05 ق.ظ
تشکر خیلی کمکم کرد.
امتیاز: 0 3
دوشنبه 23 دی‌ماه سال 1392 ساعت 12:59 ب.ظ
سلام دست شما درد نکنه توضیح خوبی بود مشکلم حل شد
امتیاز: 2 2
چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 10:13 ق.ظ
امتیاز: 3 3
سه‌شنبه 12 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 05:03 ب.ظ
خیلی عالی بود مرسی، مسئله کاملی بود . سایت خوبی دارین ممنون
امتیاز: 5 3
سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 09:22 ب.ظ
آقا دست شما درد نکنه بابت این مساله که اینجا نوشیتد. واقعا کمکم کرد.
ممنون
امتیاز: 2 3
سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 09:43 ق.ظ
به نام خدا
معرفی یک ترفند با ویندوز XP
تبدیل متن به گفتار با استفاده از یک فایل NOTEPAD
احتمالا شما تاکنون با استفاده از SPEECH ویندوز متن خود را به گفتار تبدیل کرده اید.
شما باید دستورات زیر را در NOTEPAD ویندوز بنویسید و آن را با پسوند VBS ذخیره کنید.
Dim msg, sapi
msg=InputBox("Matneh khod ra vared namaeed! www.Tarfandestan.com","Sokhangoo")
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")
sapi.Speak msg
با دابل کلیک روی آن پنجره ای باز میشود و شما باید متن مورد خود را وارد کنید تا کامپیوتر متن مورد نظر شما را بخواند.
لازم به ذکر است که اینکار طبعأ تنها بر روی حروف انگلیسی امکان پذیر است
لطفا در صورت تمایل سایت ما را با نام
" پایگاه اطلاع رسانی ایرانیان "
در سایت خود درج کنید.
در ضمن برای افزایش بازدید خود نام در خواستی خود را به ما ارسال کنید
تا ما نیز پس از بررسی سایت شما را درج کنیم
WWW.YAOO.IR
امتیاز: 3 5
پاسخ:
سلام
اگه میشه در طراحی وب لاگم کمی مرا راهنملیی کنید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد